5 Μάιος 2013, 11:34 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:42

Είναι αργίες οι ημέρες του Πάσχα; Πως αμείβονται;

  • Κερδίζει 75.000 ευρώ το χρόνο από το χόμπι του

Η Κυριακή και η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτικές αργίες και για τους εργαζομένους που θα απασχοληθούν θα πρέπει να καταβληθούν τα παρακάτω:

Κατά τη Μ. Παρασκευή: Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών μετά τις 11 π.μ. (ΒΔ 748/66). Κατά την ημέρα αυτή όταν πραγματοποιηθεί εργασία δεν οφείλεται καμία προσαύξηση των αποδοχών. Ειδικά όμως για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως π.χ. κλινικές, τσιμεντοβιομηχανίες, φροντιστήρια, εταιρείες ξυλεμπορίου, πετρελαιοειδών κ.λπ. ή ορισμένες ειδικότητες, έχει καθιερωθεί η ημέρα αυτή ως ημέρα αργίας και οφείλεται το ημερομίσθιό της προσαυξημένο κατά 75%.
Μ. Σάββατο: Είναι εργάσιμη ημέρα εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με βάση κλαδική ΣΣΕ, οπότε σε όσους εργασθούν οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής προσαυξημένο κατά 75%.

Κυριακή του Πάσχα: Αντιμετωπίζεται όπως και οι υπόλοιπες Κυριακές του έτους. Σε όποιους εργασθούν (νομίμως ή παρανόμως) κατά την ημέρα αυτή οφείλεται προσαύξηση 75% και χορηγείται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση.

Δευτέρα του Πάσχα: Είναι υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις και εργαζομένους εκτός από αυτούς που εργάζονται νομίμως κατά την Κυριακή, π.χ. κλινικές, επισιτιστικά καταστήματα, συγκοινωνίες, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας κ.λπ.

Σε όσους ημερομίσθιους δεν απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή καταβάλλεται ένα απλό ημερομίσθιο. Εάν αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή.

Σε όσους εργασθούν κατά την ημέρα αυτή (ημερομίσθιοι ή με μηνιαίο μισθό) οφείλεται προσαύξηση 75% για όσες ώρες εργασθούν κατά την ημέρα αυτή.

Πηγή: madata.gr