4 Μάιος 2013, 19:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:42

Ακούστε το Χριστός Ανέστη από τον Σταμάτη Γονίδη

  • Ακούστε το Χριστός Ανέστη από τον Σταμάτη Γονίδη

Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου δίνει ο ύμνος Χριστός Ανέστη εκ νεκρών

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν,
ζωήν χαρισάμενος!!!

Ακούστε το Χριστός Ανέστη από τον Σταμάτη Γονίδη...