23 Απρίλιος 2013, 17:22 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:45

Γαστρονομική επανάσταση στην Ελλάδα

  • Γαστρονομική επανάσταση στην Ελλάδα

«The Australian» αναφέρει σε σχετικό άρθρο της ότι την τελευταία περίοδο στην Ελλάδα έχει συντελεσθεί αξιόλογη γαστρονομική επανάσταση λόγω της οικονιμικής κρίσης των τελευταίων ετών.

Κυρίως χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία, έχει καταστήσει την χώρα  ιδιαίτερα ελκυστικό γαστρονομικό προορισμό, ενώ, ταυτόχρονα, «αύξηση παρουσιάζουν οι εξαγωγές παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων».

Σημειώνεται, επίσης, ότι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, «πολλοί νέοι άνθρωποι στράφηκαν στις βιολογικές καλλιέργειες και στην προώθηση των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, τα οποία έχουν γίνει ανάρπαστα, ενδεικτικό στοιχείο της υψηλών προσόντων και σπουδών της νεολαίας, η οποία διακρίνεται από επιχειρηματικό και καινοτόμο πνεύμα».

Πηγή: ΑΜΠΕ