13 Απρίλιος 2013, 09:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:48

Από τη Δευτέρα τα πρόστιμα για ανασφάλιστα αυτοκίνητα

  • Από σήμερα τα τέλη κυκλοφορίας στο διαδίκτυο

Από τη Δευτέρα 15 Απριλίου θα αρχίσουν να στέλνονται ειδοποιητήρια για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα με πρόστιμα - φωτιά για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν φρόντισαν να τα ασφαλίσουν.

Αν σε οκτώ μέρες, από την ημέρα που θα πάρει την ειδοποίηση, δεν ασφαλίσει το όχημά του καταβάλλοντας παράβολο 250 ευρώ υπέρ του Δημοσίου, η ΓΓΠΣ θα ενημερώνει την Αστυνομία για την επιβολή προστίμων και την αφαίρεση άδειας, πινακίδων και διπλώματος.

Συγκεκριμένα το μπλόκο του υπουργείου Οικονομικών για τα ανασφάλιστα οχήματα προβλέπει:

- Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη αφαιρούνται από την Αστυνομία, πινακίδες , άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας για δέκα μέρες. Επιστρέφονται μόνο εφόσον , ασφαλιστεί το όχημα. Αν προκληθεί ατύχημα από ανασφάλιστο όχημα, πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας αφαιρούνται για δύο χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για τρία. Επιστρέφονται και πάλι, μόνο με την προϋπόθεση ασφάλισης του οχήματος.

- Με πράξη της Αστυνομικής Αρχής βεβαιώνεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για ανασφάλιστα λεωφορεία και φορτηγά, 500 ευρώ για επιβατηγά και 250 ευρώ για δίκυκλα.

- Για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, η ΓΓΠΣ θα διενεργεί τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο διασταυρώσεις στοιχείων ανάμεσα στα αρχεία των οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί και των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.

- Στους ανασφάλιστους θα αποστέλλεται ειδοποιητήριο με το οποίο θα καλούνται να συμμορφωθούν εντός οκτώ ημερών. Για την ασφάλιση του οχήματος όμως, προϋπόθεση θα είναι η προσκόμιση παραβόλου 250 ευρώ υπέρ Δημοσίου, στην ασφαλιστική εταιρεία. Στην αντίθεση περίπτωση, θα ειδοποιείται από τη ΓΓΠΣ, η Αστυνομία, για την επιβολή των προβλεπόμενων παραπάνω κυρώσεων.