8 Απρίλιος 2013, 12:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:50

Ένα αυτοσχέδιο παιδικό ποντιακό παιχνίδι

  • Ένα αυτοσχέδιο παιδικό ποντιακό παιχνίδι

Ένα από τα αυτοσχέδια παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στον Πόντο ήταν και το: Τον γάϊδιαρον ντ' επότ'σες;

Το παιχνίδι παιζόταν με δύο παιδιά. Το ένα παιδί έπιανε τ' αυτιά του άλλου και ρωτούσε:

"Τον γάϊδιαρον ντ' επότ' σες"; Δηλαδή τι πότισες τον γάιδαρο;

Αν εκείνος έλεγε: "Κρύον νερόν" τότε τον τραβούσε από τα αυτιά λέγοντας, "ερρίγασεν - ερρίγασεν" δηλαδή κρύωσε.

Στη συνέχεια τα ξανατραβούσε και ρωτούσε: "Τον γάϊδιαρον ντ' επότ'σες";

Αν εκείνος έλεγε "ζεστόν νερόν" τότε πάλι του τραβούσε τ' αυτιά λέγοντας "εκάεν - εκάεν" δηλαδή κάηκε - κάηκε.

Του τα ξανατραβούσε και έκανε την ίδια ερώτηση. Αν έλεγε "Γαλέχουλεν νερόν" δηλαδή χλιαρό νερό, τότε τον άφηνε.

Το παιχνίδι συνεχιζόταν παίρνοντας σειρά το άλλο παιδί.

(Λαογραφικά Πόντου της Έλσας Γαλανίδου)