28 Μάρτιος 2013, 10:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:53

Πόντος: Από την μυθολογία στην ιστορία

  • Πόντος: Από την μυθολογία στην ιστορία

Η ιστορία του Πόντου ξεκινάει από την μυθολογία με το Φρίξο και την Έλλη και μέσα από το πέρασμα των αιώνων καταλήγει στον μεγάλο ξεριζωμό

Ο μύθος αρχίζει από τότε που ο Φρίξος και η Έλλη ταξίδεψαν πάνω στο Χρυσόμαλλο Δέρας για να αποφύγουν τη θυσία τους από τους θεούς του Ολύμπου.

Ακολούθησε ο θάνατος της Έλλης και ο Φρίξος με την άφιξή του στην Κολχίδα ανέθεσε τη φύλαξη του πολύτιμου Δέρατος στο βασιλιά Αιήτη. Το χρυσόμαλλο δέρας πιθανόν να συμβολιζει τον πλούτο στα παράλια του πόντου.

Στον Πόντο υπήρχαν πολλά μεταλλεύματα καθώς και αφθονία άλλων προϊόντων. Τα ελληνικά καράβια όμως δυσκολεύονταν να φτάσουν στην περιοχή γι αυτό και την ονόμασαν Άξενο Πόντο.

Τα στενά περάσματά του αναφέρονται σαν Συμπληγάδες στην αργοναυτική εκστρατεία. Όταν κατάφεραν να περάσουν από αυτά τα στενά οι Έλληνες, άλλαξαν το όνομα από Άξενο σε Εύξεινο Πόντο.

Ο ελληνισμός του Πόντου σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία χρονολογείται από τον 8ο π.Χ. αιώνα με την ίδρυση της Σινώπης η οποία γρήγορα αναπτύχθηκε αποκτώντας μεγάλο εμπορικό λιμάνι.

Σ' όλο το μήκος των βόρειων παραλίων δημιουργήθηκαν αποικίες - πόλεις με σπουδαιότερες την Ηράκλεια, την Άμαστρη, την Αμισό, τα Κοτύωρα, την Κερασούντα, την Τραπεζούντα κ.α. Όλες αυτές οι πόλεις ήταν παραλιακές και κατά συνέπεια είχαν γόνιμο έδαφος και πλούσια παραγωγή.

Ιστορική μαρτυρία στην Κάθοδο των Μυρίων του Ξενοφώντα δείχνει τον πλούτο των περιοχών αυτών.

Η Τραπεζούντα εξελίχθηκε στη σημαντικότερη από τις πόλεις και το όνομά της το οφείλει στο τραπεζοειδές σχήμα της τοποθεσίας στην οποία είχε χτιστεί. Εκεί κατέληγε κι ο δρόμος του μεταξιού τον οποίο ακολούθησε και ο Μάρκο Πόλο.

Το ταξίδι μας στην ιστορία θα συνεχιστεί με τους Πέρσες και τον Μέγα Αλέξανδρο...

(Ποντιακός ελληνισμός- Νίκος Μάργαρης)