27 Μάρτιος 2013, 10:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:53

Η κρίση λύγισε και τα τσιμέντα Χαλκίδος

  • Η κρίση λύγισε και τα τσιμέντα Χαλκίδος

Η μεγάλη οικονομική ύφεση λύγισε και τα τσιμέντα Χαλκίδος, που με το κλείσιμο του εργοστασίου της Χαλκίδας, οδηγεί στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους.

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στην οποία ανήκουν τα Τσιμέντα Χαλκίδας, έβαλε το οριτικό τέλος στην λειτουργία του εργοστασίου, ενώ η παραγωγή τσιμέντου θα γίνεται από τα δυο εργοστάσια Βόλου και Μηλακίου Ευβοίας. Η εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης έχει άμεση ισχύ, σύμφωνα με την απόφαση της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της ΑΓΕΤ Ηρακλής:

"Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2013, ανακοινώνει πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της παραγωγικής της δομής τσιμέντου. Στόχος του προγράμματος αναδιάρθρωσης είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ύφεσης στον κατασκευαστικό τομέα, η στήριξη της βιωσιμότητας της εταιρείας και η διασφάλιση των προϋποθέσεων για ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Η νέα δομή περιλαμβάνει την παραγωγή τσιμέντου από τα δυο εργοστάσια Βόλου και Μηλακίου Ευβοίας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα των λιμενικών τους εγκαταστάσεων, για την εξυπηρέτηση της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της εξαγωγικής παρουσίας της ΑΓΕΤ Ηρακλής στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου".

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εργοστάσιο λειτουργούσε στη Χαλκίδα από το 1926.