25 Μάρτιος 2013, 12:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:54

25η Μαρτίου: Τραγούδια της επανάστασης του 1821

  • 25η Μαρτίου: Τραγούδια της επανάστασης του 1821

Η Ελληνική Επάνάσταση του 1821 μέσα από τα τραγούδια.

Η Ελληνική επανάσταση του 1821 – 1824 είναι το πρώτο μέρος του Ελληνικού αγώνα της ανεξαρτησίας (1821-1832), που διεξήγαγε ο υπόδουλος ελληνισμός ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία και που κατέληξε στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ελληνικού κράτους από την Πύλη, με την συνθήκη του Μαΐου του 1832.Η περίοδος είναι ευρέως γνωστή στην σύγχρονη Ελλάδα με τον όρο “επανάσταση του 21″, και η επέτειος εορτασμού της έναρξής της είναι η 25η Μαρτίου, ημέρα επίσημης αργίας για το Ελληνικό κράτος.