22 Μάρτιος 2013, 09:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:55

Ματθαίος Κωφίδης: Αγωνίστηκε σκληρά για την ανεξαρτησία του Πόντου

  • Ματθαίος Κωφίδης

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ματθαίος Κωφίδης (1855-1921) ο οποίος αφιέρωσε την ζώη του στους αγώνες για την ανεξαρτησία του Πόντου.

Λίγα λόγια για την ζωή και το έργο του:

Ο Ματθαίος Κωφίδης γεννήθηκε στο Λικάστ’ της Κρώμνης στις 22 Μαρτίου 1855. Εργάστηκε ως υπάλληλος του Μονοπωλίου Καπνού και διετέλεσε βουλευτής Τραπεζούντος στην οθωμανική βουλή και στις τρεις βουλευτικές περιόδους των αρχών του 20ού αιώνα (1908-1912, 1912-1914 και 1914-1918). Το 1921 το «Ειδικό Δικαστήριο της Ανεξαρτησίας», που ελεγχόταν από τους κεμαλικούς, τον καταδίκασε σε θάνατο δι’ απαγχονισμού τον Σεπτέμβριο του 1921 μαζί με άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες του Πόντου με την κατηγορία της συνεργασίας στην κίνηση ανεξαρτησίας του Πόντου. Η ποινή εκτελέστηκε στην Αμάσεια. Την ίδια περίοδο θανατώθηκε και ο γιος του κατά τη μεταφορά του στο εσωτερικό της χώρας.